Derneğimiz EGÖDER, Akademik-Der Akademik, Tarih, Eğitim ve Kültür Derneği ile birlikte "İklim Değişikliği, Çevre ve Yaşam konulu paneli düzenledi.

İklim Değişikliği, Çevre ve Yaşam paneli 10 Ocak 2020 Cuma günü Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde 17.00'de başladı. EGÖDER Başkanı Prof.Dr.Ömer Lütfi Değirmenci tarafından yönetilen panelde Sayın Prof.Dr.Ümit Erdem, Sayın Prof.Dr.Ali Osman Karababa ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Prof.Dr.Ramazan İnci konuşmacı olarak yer aldılar. Panele çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşunun temsilcilsi de katılarak katkı sunmuştur.

Sunuculuğunu Akademik-Der üyesi sayın Av.Funda Karaltı'nın yaptığı panel, Akademik-Der Başkanı Sayın Doç.Dr.Oğuzhan Kavaklı ve Dernek Başkanımız Prof.Dr.Ömer Lütfi Değirmenci tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

      

           Av.Funda KARALTI                               Doç.Dr.Oğuzhan KAVAKLI               Pof.Dr.Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ

 

Sayın Prof.Dr.Ümit Erdem, yaptığı konuşmasında İklim Değişikliği ile ilgili olarak geleceğimiz ve yerel yönetimlerin rolü üzerinde durmuştur. Sayın Prof.Dr.Ali Osman Karababa, İklim Değişikliği ve Sağlığımız konusunda durmuş ve küresel ısınma konusunda kamuoyu oluşturmanın önemi ve bu konuda yapılan çalışmalar üzerinde durmuştur. Son konuşma Sayın Prof.Dr.Ramazan İnci tarafından, iklim değişikliğinin özellikle mikroplar üzerindeki etkisi bağlamında ele alınmış ve insanlığın geleceğine etkileri üzerinde durulmuştur.

 

  

        Prof.Dr.Ümit ERDEM              Prof.Dr.Ali Osman KARABABA                        Prof.Dr.Ramazan İNCİ

 

Konuşmaların ardından soru-cevap kısmı ile devam eden etkinlik yaklaşık 2.5 saat sürmüş ve 19.30 civarında tamamlanmıştır.

Baştan sona aynı dinamizm ile devam eden panelde iklim değişikliğinin nedenleri ve insan sağlığına ve geleceğimize olan etkileri ve bu konuda yerel ve merkezi idarelere düşen görevler ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Panel sonunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.

1) İnsanlar ya da diğer canlılar olsa da olmasa da diğer nedenlerden (yer kürenin levha tektoniği gibi kendi iç dinamizmi, Güneş etrafındaki yörüngesinde oluşan değişimler veya Güneşin aktivitelerinde meydana gelen değişimler) dolayı da iklim değişiklikleri kaçınılmazdır.

2) İnsanoğlunun atmosferdeki sera gazları ve aerosol oranının artması yönünde son derece olumsuz bir etkisi olmuştur. Örneğin atmosferdeki CO2 oranı kritik eşik sayılan 350 ppm'in üzerine çoktan çıkmış ve günümüzde 415 ppm değerine ulaşmıştır.

3) İnsanoğlu, devletler ve hükümetler bu şekilde devam ederlerse küresel ısınma geri döndürülemez bir sürece girmektedir.

4) Ne yazık ki ülkemizde de çözüm önerileri tozlu dosyalarda saklanmakta ve uygulamaya yönelik herhangi bir icraat yapılmamaktadır.

5) Ülkemiz Paris anlaşmasını imzalamakla birlikte TBMM'de onaylanmadığından gerekli adımlar atılmamaktadır.

6) Sera gazı ve aerosol salınımında en büyük pay, Kyoto Protokolünü de hala imzalamayan ABD'nindir.

7) Ne yazık ki başta zengin ve gelişmiş ülkeler olmak üzere ekonomik kaygılar nedeniyle geleceğimiz tehlikeye atılmaktadır.

8) İklim değişikliği, sağlığımızı ve psikolojimizi bozma yönünde son derece olumsuz etkilere sahiptir. Bunun yanında küresel ısınma nedeniyle buzullar erimekte ve aşırı metan gazı serbest kalarak atmosferde birikmektedir.

9) Diğer yandan eriyen buzullar nedeniyle yer kürenin yansıtma kabiliyeti de azalmakta ve bu durum yaşam gezegenimiz Dünya'nın daha fazla ısınmasına yol açmaktadır.

10) Küresel ısınma nedeniyle yaşam dengemizde önemli rolü olan mikroplar da olumsuz etkilenmekte, özellikle deniz ve okyanus içlerindeki canlılık yok olmaktadır. Küresel ısınma adeta kendi kendini teytikleyen bir sürece girmiştir.

11) Bütün bu gidişatı yavaşlatmak ve durdurabilmek için sera gazı ve aerosol salınımlarının hızla azaltılması gerekir. Bu bağlamda bireylerden, yerel ve merkezi idarelere kadar herkese büyük sorumluluk düşmektedir.

12) Enerji, su kullanımı ve çevrenin korunması bağlamında eğitim son derece önemlidir. Bu yöndeki eğitimlere özellikle ilkokul çağında başlanması gerekir.

EGÖDER ve Akademik-Der olarak çok değerli sunumları ile bizleri aydınlatan konuşmacılarımız sayın Prof.Dr.Ümit ERDEM, sayın Prof.Dr.Ali Osman KARABABA ve Sayın Prof.Dr.Ramazan İNCİ'ye ve Uğur Mumcu Kültür Merkezini kullanımımıza tahsis ederek desteğini sunan Bornova Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İDUĞ'a teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de yardım ve destekleri için Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kurumları ile İşbirliği Koordinatörü Sayın Şahin Doğan'a sunuyoruz.

 

Etkinlik fotoğrafları için buraya tıklayınız...